【LeapFrog LeapStart 閱讀筆優惠】+$69換購學習書

現凡購買以下產品:
LeapFrog LeapStart 互動智能閱讀筆 適合 5 至 7歲 21605 香港行貨

即可+$69 換購以下學習書一本
LeapFrog LeapStart Book 探索生字 適合5-7歲 21611 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book 數學小間諜 適合5-7歲 21612 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book 奇妙的動物 適合4-6歲 21608 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book 兒童世界地圖冊 適合4-6歲 21606 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book STEM教育 適合5-7歲 21613 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book 烹飪數學 適合4-6歲 21607 香港行貨
LeapFrog LeapStart Book 野外探索 適合4-6歲 21609 香港行貨

數量有限,從速搶購!