Offer Information

[友和YOHO x AlipayHK 消費券優惠]

2022-04-04
脫毛機
 超過2000個自提點
 IRIS OHYAMA 超輕量除塵蟎吸塵機

*此優惠不適用於閃購活動及購買積分、大型家電、電腦、電競筆電、電競電腦、智能手機、遊戲類別產品、任天堂及蘋果品牌產品。